Heading 5
אצות במאגר טרום טיפול

השיטה האקולוגית לניטור וטיפול   במאגרי מי קולחין להשקיה חקלאית 

טיפול  במי קולחין להשקיה ביעילות כלכלית תוך שמירת הקרקע והסביבה

 

אנו מציעים  שיטה חסכונית וידידותית לסביבה. השימוש בה מטייב את המים, ומקטין את עלויות הטיפול בהם ובמערכת ההולכה. הטיפול הוא בר קיימא ומונע פגיעה בקרקע ובסביבה לטובת חקלאות מקיימת.

 

השיטה האקולוגית מתבססת על ניטור ואיזון ביולוגי של מי המאגר תוך שימוש מושכל בלהקות דגים ובמחמצנים, ובעת הצורך גם בחומרים ידידותיים לסביבה.

השיטה מיושמת בהצלחה גדולה באגודת מים גדולה במרכז הארץ ובפיילוטים נוספים ומוכיחה את יתרונותיה:

• מים ראויים לחקלאים לאורך כל עונת ההשקיה.

• ‏עלויות נמוכות לאורך שנים.

• ‏מינימום עבודה למפעילים.

• ‏שמירה וטיפוח השטחים החקלאים ללא שימוש ברעלים (זרחנים) לנו ולדורות הבאים.

בקיץ, בעונת ההשקיה, החום וקרינת השמש מאיצים את התפתחות מזהמים ביולוגים - אצות וסרטנים - ואלו, ביחד עם מפגע האבנית, גורמים לסתימות בצנרות ובמסננים. 

מטרת השיטה האקולוגית לספק מים ראויים לחקלאים ובו זמנית לטפח את הסביבה.

הצלחת המתודה האקולוגית בנויה על יצירת איזונים במערכת הביולוגית המימית במאגרים, ושמירה על איזונים אלו לאורך זמן.

לאחר הכרות עם תנאי השטח אנו בונים את המערך המתאים לטיפול בכלל האתגרים של גוף המים.

אנו יוצרים איזון בעזרת:

  • ניטור רעלים ומעקב קבוע של רמות החמצן ומשתנים נוספים בעזרת מערכת איסוף נתונים און-ליין

  • שדרוג מערך מחמצנים אוטומטי

  • אכלוס קבוע של דגים

  • בעת הצורך - טיפולים בעזרת חומרים ידידותיים

  

אנשי מים יקרים, כספקי מים עלינו להבין את הערך האקולוגי הרב שיש לגופי המים הפתוחים הנמצאים תחת אחריותנו. זהו הזמן שלנו להוביל דרך חסכונית ויעילה לפיה נצליח לספק לחקלאים מים ראויים ללא שימוש ברעלים (זרחנים) ובמינימום משאבים, למעננו ולמען הדורות הבאים.

פנו אלינו, נפגש בשטח ונבנה את המערך המתאים לטיפול בכלל האתגרים של גופי המים שברשותכם.

מאגרי רמת הגולן