Wastewater reservoir
Wastewater reservoir

Wastewater reservoir in the Golan heights

press to zoom
Untreated wastewater resevoir
Untreated wastewater resevoir

Algal blooms in wastewater reservoir

press to zoom
Biodynamic methods
Biodynamic methods

Havivian biodynamic farm

press to zoom
Wastewater reservoir
Wastewater reservoir

Wastewater reservoir in the Golan heights

press to zoom
1/9

אנו מתמחים באקולוגיה חקלאית ומציעים לחקלאים:

יעוץ, הדרכה וטיפול באיכות מי מאגרים להשקיה לפי השיטה האקולוגית

אנו משפרים את איכות המים בגופי מים פתוחים בעזרת השיטה האקולוגית.

​תכנון משמר קרקע והקמה של השטח החקלאי

תכנון ויצירת מבנה טופוגרפי לפי שיטות עיבוד המשרתות את הקרקע ובכך מבטיחות פוריות גבוהה וסביבה בריאה.

שדרוג מערך ההשקיה

תכנון ושדרוג מערכות המים וההשקיה ודיוק כל  טיפה למקומה.  

 

 השגת מענקים

ייעול עבודת השדה

חסכון במשאבים

שמירה על אדמה וסביבה בריאה ונקייה מרעלים

טיפוח משק חקלאי

בר קיימא בעלות נמוכה