גן מרפא

גן מרפא המתוכנן ומעוצב לפי עקרונות הפרמקלצ'ר (חקלאות ותרבות לחסכון במשאבים, תרבות בת-קיימא). סביב המרכז הרפואי של הישוב הקמנו גן מרפא  חסכוני במים, אנרגיה ותחזוקה.

שתלנו צמחי בר,  ליופי וגם לתועלת - צמחי תבלין וצמחים המושכים ציפורים ופרפרים המביאים עושר ושגשוג לגן.