Sustainable farming

משק חביביאן

השדה הביו-דינמי

משק חביביאן הוא משק משפחתי לגידול ירקות אורגניים. 

כאשר החליטה המשפחה להסב ולשדרג את המשק לחקלאות ביודינמית נכנסנו לפעולה. 

האדמה, המים והטבע הם שדה המומחיות שלנו, 

וחיבור החקלאות לסביבה.

environmentally friendly